Услуги

Мярка

Цена с ДДС

Демонтаж от 9 000 до 15 000 BTU

бр.

80лв

Демонтаж от 18 000 до 24 000 BTU

бр.

100лв

Демонтаж на колонен тип климатик

бр.

140лв

Демонтаж вътрешно тяло

бр.

40/50лв

Демонтаж на външно тяло

бр.

60/70лв