Годишно облужване до 14 000 BTU
70лв. на година
Отваряне на вътрешното тяло и проверка за прах
Почистване на вътрешното тяло
Проверка на външното тяло
Измерва се работното налягане
Измерва се температурата при изпарение на фреона
Преглед и почистване на дренажната система
Опция: Почистване на турбина (допълнително 50 до 120лв)
Годишно облужване до 15 - 24 000 BTU
85лв. на година
Отваряне на вътрешното тяло и проверка за прах
Почистване на вътрешното тяло
Проверка на външното тяло
Измерва се работното налягане
Измерва се температурата при изпарение на фреона
Преглед и почистване на дренажната система
Опция: Почистване на турбина (допълнително 50 до 120лв)
Годишно облужване над 24 000 BTU
95лв. на година
Отваряне на вътрешното тяло и проверка за прах
Почистване на вътрешното тяло
Проверка на външното тяло
Измерва се работното налягане
Измерва се температурата при изпарение на фреона
Преглед и почистване на дренажната система
Опция: Почистване на турбина (допълнително 50 до 120лв)

Услуга

Мярка

Цена с ДДС

Профилактика абонамент 3 години 7 - 14 000 BTU

бр.

189.99лв.

Профилактика абонамент 3 години 15 - 24 000 BTU

бр.

249.99лв.

Годишно обслужване на колонен климатик

бр.

100лв.

Годишно обслужване на касетъчен климатик

бр.

100лв.

Годишно обслужване на канален климатик

бр.

100лв.

Годишно обслужване на климатик Fujitsu Nocria или Daikin Ururu Sarara

бр.

110лв.

Годишно обслужване на петорен мултисплит

бр.

300лв.

Годишно обслужване на четворен мултисплит

бр.

240лв.

Годишно обслужване на троен мултисплит

бр.

180лв.

Годишно обслужване на двоен мултисплит

бр.

120лв.